Pout´Českého Anděla

02.12.2017

Pouť Českého Anděla organizuje spolek Cesta Česka a koná se každý rok nejbližší sobotu ke dni 20. 5., protože tento den také od roku 2012 slavíme jako Den Českého Anděla.

Záměr pouti

Záměrem Poutě Českého Anděla je umožnit poutníkům pochopit a procítit význam slov české národní hymny: "...země česká, domov můj." Toto uvědomění je pro naši budoucnost stejně důležité jako uvědomění si, kdo je můj bližní, protože domov neznamená jen určité místo, ale i lidi a další živé tvory, kteří tu se mnou žijí, a se kterými svůj domov sdílím. I na to pamatuje česká hymna, a to ve druhé sloce, kde se zpívá: "...mezi Čechy, domov můj."

Pouť Českého Anděla na horu Říp

Více o pouti

Více informací najdete na stránkách spolku Cesta Česka, který Pouť Českého Anděla každý rok organizuje ZDE.


Český Anděl aneb Jedeme to po česku 
Provozovatel webu: Lenka a Roman Vágnerovi
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!