Český Anděl

Jeho posláním je v každém z nás probudit vlastenectví, posilovat hrdost a důvěru v český národ, inspirovat k soudržnosti, propojení a spolupráci. Abychom cítili a vnímali naše území České republiky jako náš skutečný domov, abychom ho velebili a cítili hrdost, že žijeme právě tady.

Proto část zisku z prodeje přívěsků, odznaků či šperků věnujeme na další projekty, které podporují rozvoj řemesel v České republice, ochranu naší přírody či podporují pohybovou všestrannost dětí i dospělých. 

Hrdost a češství

Cítíme, že je vhodná situace i nálada oslovit mnohé a možnost se zasadit o sjednocení jedinců i spolků, kteří sdílí stejné hodnoty, a tím zkvalitnit smýšlení Čechů o sobě samých. Český Anděl dává lidem možnost "někam patřit", pomáhá jim znovu objevit Českou zemi, její kvality a hloubku. Máme skutečně být na co hrdí a potřebujeme to dávat také najevo.

České tradice

V duchu slov Jana Wericha "Když už člověk je, tak má koukat, aby byl tím co je a ne tím co není, jak tomu v mnoha případech je" věříme, že jsme se do české kotliny nenarodili náhodou. Proto bychom se o ni opět měli začít starat a své děti vychovávat v duchu českých tradic a hodnot.

Fair Play

Cenu "Cenu fair play Českého Anděla" předáváme tomu sportovci či klubu, jehož čin (činy) v průběhu roku vynikal nad jinými lidskostí, čestností a respektem. Čin, který je inspirací a vzorem pro ostatní, zvláště pro ty nejmenší. 

Den Českého Anděla

Den Českého Anděla slavíme od roku 2012 v den 20. 5.. Na oslavu a připomenutí si soudržnosti českého národa se o nejbližší sobotě k tomuto dni koná také  Pouť Českého Anděla.

„Není tak důležité, co je vidět na povrchu, nejdůležitější je to, co se skrývá uvnitř.“ 

Lenka Vágnerová

Vyrostla jsem v rodině, ve které jsem získala pevné zázemí, podporu a lásku. Projitím si základní a střední školy se zaměřením na ekonomiku a následným studiem ekonomiky na vysoké škole jsem stejně jako kdokoliv jiný uzavřela etapu dětství a dospívání.

Začala jsem si stále více uvědomovat, že zázemí, které mi bylo dopřáno, je pro mě základním stavebním kamenem, který mi již nikdo nemůže vzít. Naučili mě totiž milovat svou zemi. Měla jsem tu možnost osobně poslouchat prarodiče, když mi sdělovali hluboké prožitky z doby války. Z doby, kdy nasadit vlastní život a bránit naši zem, bylo otázkou cti a hrdosti, tedy hodnot, které se v dnešním konzumním životě pomalu ztrácejí.

Projekt Český Anděl mi umožňuje si neustále připomínat důležitost toho, že někam patřím. A vyvolává ve mě touhu pro svou zemi také něco udělat.

„Nejblíže je člověk ke hvězdám, když stojí nohama pevně na zemi.“

Roman Vágner

Věřím v sílu soudržnosti, propojení a lidské spolupráce. 

Za základ šťastného života považuji "cestu poznání sebe sama", spokojenou a dobře fungující rodinu.

Věřím, že princip úspěšného fungování ve společnosti i v rodině stojí na vztahu, komunikaci a věrnosti, a to ve smyslu "věrnosti sobě a svým hodnotám".

Mými hodnotami jsou čest, věrnost a vůle pracovat na tom, aby moje konání v projektu Český Anděl tvořilo hodnoty, které jsou ku prospěchu celé české společnosti.

Spolupracujeme

Děkujeme všem, kteří nás na naší cestě podporují a kterým i my můžeme být oporou.

Cesta Česka z.s.

Spolek Cesta Česka působí od roku 2014. Záměrem spolku je podílet se na obrození české společnosti, jehož základ je v poznávání a v návratu k vlastním kořenům, tradici a skutečným hodnotám českého národa a české země. Aktivity spolku propojují lidi podobného smýšlení a hodnot. Více informací naleznete na adrese: www.cestaceska.cz


Poděkování

VÝVOJI Třešť, paní Renatě Van Vleet a Břetislavovi Podolníkovi za krásné fotografie, které jsme mohli použít k dokreslení atmosféry webu.

Františkovi Burdovi za jeho grafický přínos.

Český Anděl aneb Jedeme to po česku 
Provozovatel webu: Lenka a Roman Vágnerovi
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!