Na téma "Český džentlmen" s Jindrou Chmelařem

05.04.2018

Jak by měl v dnešní uspěchané době, době, kdy se mluví o vytrácení tradičních hodnot, vypadat pravý český džentlmen? Jaké by měl reprezentovat hodnoty, aby byl inspirací a autoritou pro české kluky i holky a oporou pro ženy a dámy? To zjistíte v rozhovoru s předsedou spolku Cesta Česka panem RNDr. Jindřichem Chmelařem, Ph.D. .


Pane předsedo, jsou mezi námi ještě opravdoví džentlmeni? A jak je poznáme?

Já pevně věřím, že jsou, i když se to možná na první pohled nezdá. Džentlmenství dnes není něco, k čemu by se automaticky vzhlíželo nebo bylo obdivováno. Když se někdo chová jako džentlmen, působí v dnešní době až skoro nepatřičně, anachronicky, protože lidé, bohužel i ženy, si už zvykli na hulvátství, vulgaritu, cynismus a lhostejnost.

Otevřít například dámě dveře, dát jí přednost a nechat ji první vstoupit jsou samozřejmosti, které však čím dál více ženy překvapí, a samy se pak často cítí nesvé, protože neví, jak zareagovat. Nicméně toto je jen povrch toho, co znamená džentlmenství.

A jak lze džentlmena poznat? Podle chování a celkového vyzařování osobnosti. Džentlmen je slušný, jemný ve svém chování, má takt, respektuje ostatní. Zároveň je ale pevný ve svých postojích a dokáže je statečně bránit, stejně jako se statečně umí postavit zlu.

Co by mělo být pro takového džentlmena samozřejmostí? Jaké by měl reprezentovat hodnoty?

Samozřejmostí by mělo být úsilí jít svým chováním příkladem. Džentlmenství vyžaduje velkou vnitřní disciplínu. Někdo ji v sobě má, někdo ji musí pěstovat. Samozřejmostí by mělo být galantní chování k dámě, slušnost a schopnost ovládat své emoce, hlavně ty negativní. Co se hodnot týká, jsem přesvědčen, že džentlmen musí následovat nějaký vyšší záměr nebo mít svůj ideál, zkrátka něco, co je pro něj kompasem v životě. Může to být víra ve vyšší řád, jehož projevem je u džentlmena jeho disciplína a zásady.

„Džentlmen má svou čest.“

Čest se dá popsat jako věrnost sobě, svým hodnotám. Má respekt k ostatním lidem, bez ohledu na jejich společenské postavení. Tento respekt vychází z úcty, tj. z vědomí hodnoty věcí, lidí, práce atd. Z toho plyne i jeho smysl pro spravedlnost, kterou je džentlmen ochoten bránit proti bezpráví. K tomu, aby se postavil bezpráví, potřebuje statečnost a víru ve správnost svého jednání. A mnohdy také tělesnou zdatnost, proto klasičtí angličtí gentlemani viktoriánské Anglie měli trénink v boxu a nebáli se tak zúčastnit se ani pouličních šarvátek.

Jsou dnešní muži autoritami pro své děti?

Muž má u dětí obecně lepší pozici než matka, co se autority týká, nicméně záleží jen na něm, jak této výhody využije. Podle mě přirozená autorita plyne právě z výše uvedených hodnot a vlastností džentlmena. A je otázka, zda dnešní muži dokáží tyto hodnoty žít, zda o nich vůbec vědí, a když ano, zda tyto hodnoty považují za podstatné.

Pro mě osobně je džentlmenství ideálem mužství, o který, jak pevně věřím, usiluji. Vztah k džentlmenství je velkým dílem závislý na naší výchově, na tom, jaký byl náš otec, jak se k sobě chovali s matkou, jaké jsme měli v dětství kolem sebe autority. Proto bývalo džentlmenství pevně propojeno s aristokracií, případně výsadním postavením ve společnosti, kde se úzkostně dbalo na správnou výchovu.

Ze své zkušenosti otce vím, že pokud si nejsem jistý sám sebou a pokud nejsem schopný sám dodržovat řád, plnit své povinnosti a propadám nějakým emocím a chmurám, nejsem pro své děti autoritou. Cesta džentlmenství dokáže v muži udržet řád a tím mu i pomoci ve vytváření stabilního prostředí v rodině. Neodmyslitelnou součástí toho všeho je samozřejmě žena - matka a jejich vzájemný vztah. Z hlediska autority je důležité, aby se otec s matkou vzájemně respektovali, nepodráželi se, podporovali se ve výchově. Tento soulad je stěžejní.

Jaké podmínky džentlmen vytváří v rámci své rodiny?

Tak za prvé je třeba říct, že otec nebývá v rodině s dětmi sám. Podmínky v rodině tvoří společně se svou ženou. Takže základní podmínkou je, aby otec a matka v rodině spolupracovali, komunikovali a měli spolu vztah, založený na lásce a vzájemné úctě. Především vzájemná úcta a respekt jsou nejdůležitější pro správnou výchovu dětí, protože to je ten správný vzor, který si děti zafixují a budou se snažit o jeho zopakování ve svých vlastních vztazích.

Je normální, že mezi rodiči dojde k hádkám a těžším situacím. Když ale děti vidí, že rodiče se snaží situaci řešit, a že k nějakému řešení dojde, bude to pro ně také důležitá zkušenost. Ve vztahu k dětem jsou podle mě nejdůležitější důslednost a řád, které dětem nastaví hranice a umožní jim tak vyrůstat v bezpečí a jistotě. Pro děti je pravidelnost, dokonce stereotyp obrovsky důležitá věc, a disciplína džentlmena velmi usnadní tento řád vytvořit.

V průběhu našeho rozhovoru mně neustále přichází na mysl jistá spojitost mezi tím, jak by měl vypadat džentlmen dnešní doby a rytířem - hodnotami které pro nás představoval, když jsme jako malé děti obdivovali jeho hrdinské skutky v pohádkách na dobrou noc. Vnímáte zde také jistou spojitost?

Samozřejmě. Podstata rytířství a džentlmenství je stejná. Synonymem džentlmena je kavalír a slovo kavalír je z francouzského chevalier, což znamená jezdec na koni. Slovo rytíř pochází z německého der Ritter, což znamená opět jezdec na koni. Takže rytíř=kavalír=džentlmen. To jen trochu etymologie na okraj. Pokud půjdeme více do hloubky, tak zjistíme, že společenská role středověkého rytíře byla stejná, jako role novodobého džentlmena. Oba dva představují etalon morálky a ctností muže.

Víra, spravedlnost, statečnost a čest, o kterých jsem mluvil v souvislosti s džentlmenem, byly také základními hodnotami rytíře. Každý chlapec snil o tom, že se stane rytířem a nikdo nepochyboval o tom, že rytířství je spojeno s těmi nejvyššími ctnostmi. Rytíři, když pominu jejich roli bojovníků, fungovali jako strážci hodnot společnosti, byli vzorem a ideálem. A to je i smysl dnešních džentlmenů.

Potíž je trochu v tom, že význam hodnot, které džentlmen i rytíř představují, je dnes zpochybňován. Doba, v níž žijeme, obdivuje výkon, zisk, dravost, pragmatičnost, individualismus a moc. Z džentlmenství často zůstal jen obal, tj. slušné chování a naučená etiketa, mnohdy sloužící jen jako nástroj k manipulaci. Potřebujeme proto víc než kdy jindy, skutečné džentlmeny, novodobé rytíře, kteří by znovu převzali roli strážců hodnot společnosti.

Tento rozhovor má být sice o džentlmenství, nicméně nesmíme zapomínat na ženy. Mají i ženy svůj ideál hodnot?

Máte pravdu. Stejně jako rytíř a džentlmen představují vzor pro muže, tak vzorem pro ženy je dáma. I dívky přeci musí vzhlížet k nějakému ideálu. Dámy měly vždy vybrané chování, byly jemné, taktní a něčím tajemné. Dáma vyzařuje něco, co v mužích vyvolává až nábožnou úctu a ochotu udělat pro dámu cokoliv. A koneckonců, všechny rytířské příběhy jsou o lásce mezi rytířem a jeho dámou.

Pane předsedo, dovolte mi se závěrem zeptat: Spolek Cesta Česka již třetím rokem pořádá tábory pro děti, jejichž nosnými myšlenkami jsou právě hodnoty českých rytířů a dam v ideálu, který by měli ctít, žít a reprezentovat. Jak se vám ve spolku Cesta Česka toto krásné a důležité poselství daří naším nejmenším předávat?

V jedné větě: Učíme se.
Za prvé se učíme sami žít hodnoty rytířů a dam a za druhé se učíme, jak je předávat dnešním dětem, které žijí v jiném světě, než ve kterém jsme vyrůstali my. Dnešní děti mají jiné zájmy, je někdy obtížné je zaujmout. To, co fungovalo na nás, dnes již nefunguje. Ale věřím, že rok od roku se nám bude dařit zlepšovat metodiku a že najdeme způsob, jak na ně. Základem našich táborů, ale i setkání s táborovými dětmi během roku je vedení dětí k sebepoznání, samozřejmě formou adekvátní k jejich věku.

Snažíme se je vést k tomu, aby poznaly hodnotu věcí, vztahů a prožitků, aby poznávaly svoje hranice, aby dokázaly vyjádřit, jak se cítí, atd. To vše formou her, týmové práce a v neposlední řadě i táborového řádu. Tak trochu v nadsázce říkáme našemu táboru polepšovna pro hodné děti. Zkrátka pracujeme na tom, aby "naše" děti jednou skutečně zastaly role novodobých rytířů a dam - strážců hodnot společnosti.

Kde se mohou zájemci o táboře "Rytíř a dáma" více dozvědět?

Na webových stránkách spolku Cesta Česka lze najít informace i fotky z proběhlých táborů. Pokud někoho naše filozofie zaujme a chtěl by své děti poslat v létě s námi, na stránkách jsou i kontaktní maily. Rádi dotazy zodpovíme.

Pane předsedo, děkuji Vám za rozhovor a přeji jen to nejlepší do života i do práce v Cestě Česka.
Rozhovor připravil: Roman Vágner

Foto: Mirka Oborníková

Doporučujeme
Jak vnímáme, když se řekne "dáma" dnes? Jak dáma doplňuje gentlemana? Nad těmito otázkami jsme si povídaly s paní Ladislavou Paterko, která jednoduchým a srozumitelným způsobem přibližuje lidem tradice našeho národa ZDE

Český Anděl aneb Jedeme to po česku 
Provozovatel webu: Lenka a Roman Vágnerovi
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!