Dáma vyjadřuje ctnosti, ne společenskou vrstvu

06.04.2018

Jak vnímáme, když se řekne "dáma" dnes? Jak dáma doplňuje gentlemana? Nad těmito otázkami jsme si povídaly s paní Ladislavou Paterko, která jednoduchým a srozumitelným způsobem přibližuje lidem tradice našeho národa.

V minulém rozhovoru jsme se věnovali tématu "český džentlmen" a je nasnadě, že nám zbývá doplnit protipól v podobě rozhovoru na téma "Dáma".

Není náhoda, že jsem o tento rozhovor požádala právě paní Paterko. Je to dáma, která svůj život zasvětila práci s lidmi. Prostřednictvím svých seminářů, osobního sezení a publikací ukazuje lidem jednoduché principy života a spojuje jim žití reality a duchovního rozvoje. Vede je k sebepoznání, sebeúctě, sebelásce, ale zároveň k lásce ke své zemi, národu, domovu, rodině.

Pohodlně se usaďte a nechte se vtáhnout do hlubin dámské duše.

Paní Paterko, když se řekne "dáma"... Co si představíte? Jak by se dáma dala podle Vás charakterizovat?

První, co mi vyvstane na mysl, je usměvavá, elegantní žena vyzařující důstojnost s jemným nádechem jakéhosi tajemna v očích.

Charakteristika dámy? Jemnost, slušnost, kultivované vystupování, vědomí si své pozice ženy ve společnosti a s tím spojené chování a samozřejmě znalost etikety.

Většina z nás si asi při vyslovení slova "dáma" představí nějakou ženu minulých století. Myslíte si, že i v dnešní době a dnešní společnosti dámy existují? Co by měla taková dáma vyjadřovat dnes?

To je právě ono, slovo dáma evokuje dobu rytířů s představou souboje o její ruku, nebo dobu první republiky a dámu v dlouhé róbě s gentlemanem v padnoucím obleku po jejím boku. Málokoho napadne, že dámu tvoří mimo zevnějšku, její vystupování, umění načtení každé situace, ve které se ocitne a podle toho vhodné chování.

V dnešní době stejně jako v jakékoli jiné době jsou elegantní a milé ženy důležité. Jsou vizitkou společnosti. Ony vychovávají děti, dávají jim svým příkladem vzor, jak se má žena chovat. Ukazují dívkám, jakou roli mají ve společnosti, v rodině. Znát svou hodnotu, mít své zásady, ženskou hrdost, a to vše doplněné milým a vlídným chováním se znalostí společenské etikety.

V předchozím článku jsme se zamýšleli nad gentlemanem a mě by zajímalo, jak z Vašeho pohledu dáma gentlemana doplňuje?

Žena hlavně musí muži dát možnost chovat se galantně, potom je jednoduché být dámou a gentlemanem. Nedá-li mu prostor a vše chce zvládnout sama, je těžké takovou roli plnit. Dnešní dívky mají pocit, že samostatnost je i o tom, že si sami obléknou kabát, odsunou židli v restauraci, první rozrazí dveře podniku a pustí se zbrkle ze schodů a muže nechají vlát za sebou, aniž by je zajímalo, chtěl-li jim muž projevit úctu a být nápomocný a už vůbec je nezajímá, jak se cítí, když nedostal příležitost tak učinit.

Žena a muž se doplňují, je jim radostí a patří to k jejich přirozenosti znát své role a podle toho se chovat. Umět si poradit s každou situací a být v ní žensky i mužsky nenucení a sví a při tom společensky na výši. Je to o vzájemném respektu a úctě.

Jak moc je "česká dáma" jiná než dámy jiných národů? Má nějaká svá specifika? Jde mi kontext s naší českou tradicí a našimi zvyky.

Česká dáma je totožná s dámou Evropy. Už proto, že naše etiketa vychází z evropské kultury, ničím se nelišíme, co se společenského vystupování týče. Kdo se odlišuje, je americká etiketa, která vychází z dob osidlování Ameriky a s tím je spojené i společenské chování. Jediné, v čem se každý národ liší, je charakteristika obyvatel.

Česká žena je zdrženlivější, jemnější, má v sobě více studu, a to považuji za její kvalitu a ne slabost, proto by se za to neměla stydět a naopak to využít jako ctnost. V dobách minulého režimu, kdy nám bylo předkládáno a špatně vykládáno rovnostářství, se hodně pokazilo a dáma byla spojována s vyšší vrstvou a nikoli s kvalitou ženy a jejími ctnostmi.

Dáma vyjadřuje ctnosti, ne společenskou vrstvu.

Jak nejlépe můžeme dívky a mladé ženy dnešní doby přivést k tomu, aby chtěly být dámami? Jak vhodně vyvolat zájem? Lze to právě skrze tradici?

Je to naprosto jednoduché. Být dámou je životní styl, není to otázka okamžiku, nebo situace. Patří to k celkovému vyzařování a charakteru člověka. To se nedá hrát, dámou se žena stává, prostřednictvím ctností, které ctí a žije.

Dívky musí zatoužit otevřít krásu v sobě, ne se jí pouze obklopovat.

Krása dámě rozzáří oči a vykreslí úsměv na tváři, to je její charisma, její tajemno, pro které jsou muži ochotní udělat cokoli. Skutečná dáma si je toho vědoma a ne každému dovolí nahlédnout za závoj. Dáma-žena-matka si je vědoma nejen tradice svého národa, ale svých kořenů, znalá své kultury, je to pro ní samozřejmostí a zároveň to nenásilnou formou předává dalším generacím.

Paní Paterko, děkuji Vám za rozhovor.
Rozhovor připravila: Lenka Vágnerová

Doporučujeme:
Jak by měl v dnešní uspěchané době, době, kdy se mluví o vytrácení tradičních hodnot, vypadat pravý český džentlmen? Jaké by měl reprezentovat hodnoty, aby byl inspirací a autoritou pro české kluky i holky a oporou pro ženy a dámy? To zjistíte v rozhovoru s předsedou spolku Cesta Česka panem RNDr. Jindřichem Chmelařem, Ph.D. ZDE.

Český Anděl aneb Jedeme to po česku 
Provozovatel webu: Lenka a Roman Vágnerovi
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!